Rodina Čejkova

News
Naše nejbližší starověké populační vazby
Wednesday, December 8, 2021 9:51 AM
Ostrogoth + Kievan Rus (6.482)
Viking + Early Slav (6.49)
Scythian + Early Slav (6.634)
Scythian + Kievan Rus (7.769)
Ostrogoth + Early Slav (7.838)

Scythian (10.56)
Early Slav (12.0)
Ostrogoth (12.44)
Kievan Rus (12.88)
Viking (15.94)

Genetická vzdálenost měří, jak blízko jsme k danému vzorku:
- 10 znamená, že toto je náš dávný původ
- 20 znamená, že toto je část našeho rodového odkazu
- 30 znamená možná související s naším původem

Zdroj: mytrueancestry.com

My closest Archaeogenetic matches My Top 10 Archaeogenetic matches by Era
Rodinná příjmení vs. lokality výskytu
Tuesday, November 23, 2021 11:50 AM

Adam - Podhradní Lhota, Zašová, Šenov u Nového Jíčína
Bartošek - Křoví, Svatoslav
Běhal - Dubá, Velká Bystřice, Loučany, Tovačov, Senice na Hané, Břuchotín, Hnojice, Štarnov, Tučín
Čejka, Hatlák - Brno, Bohunice, Dolní Libochová, Meziboří, Jemnice, Moravec, Strážek, Radkov
Čouka - Velké Prosenice
Dobrý - Radešín, Moravec, Předklášteří, Strážek, Radkov
Dvořáček - Žernůvka, Křižínkov
Hanák - Křelov
Hložek - Lipník nad Bečvou
Hostaša - Opatovice
Jelínek - Lhota nad Moravou, Kokory
Jurečka - Zašová
Kalabis - Liboš, Tovačov, Velká Bystřice, Praha, Stínava, Lhota nad Moravou, Věrovany
Kopřiva - Předklášteří, Líšeň, Brno, Svatoslav, Žernůvka
Koukola - Jemnice
Koutný - Velký Týnec, Hostkovice
Král - Loučany
Kuchařík - Náměšť na Hané
Kvinta - Rožnov pod Radhoštěm
Němec - Nový Jíčín, Brno, Šenov u Nového Jíčína, Lipník nad Bečvou, Zašová
Nohavica - Zašová
Pospíšil - Lískovec
Režný - Kožušany, Velký Týnec
Sigar - Týn nad Bečvou, Šenov u Nového Jíčína, Lipník nad Bečvou
Spáčil - Brno, Štěpánov, Hostkovice, Dubá, Velká Bystřice, Prosenice, Velký Týnec, Grymov, Osek nad Bečvou, Nahošovice
Stratil - Lipník nad Bečvou, Brno, Zbrašov, Štěchovice
Šimčík - Střítež
Tulis - Radešín, Moravec
Uhlíř - Radkov, Dolní Libochová
Vrbka - Dolní Libochová
Žáček - Lískovec

Jan Čejka z Olbramovic
Thursday, March 31, 2016 12:15 PM

"Panství bystřické a statek Rožínka - Jan Zikmund Ples Heřmanský učinil 1605 bohatý odkaz kostelům v Bystřici, Rozsochách, Vítochově, Lhotě a špitálu v Bystřici. Po jeho smrti poručníci statku 1607 darovali městu ves Dvořiště. 1609 postoupili kard. Dietrichštejnovi patr. na panství a prodali 1613 panství bystřické Janu Čejkovi z Olbramovic, jenž 1613 přikoupil opět všechny patr. na panství s podmínkou, že bude fary osazovati jen katol. faráři. Jan Čejka postavil evang. v Bystřici nový kostel a 1610 dovolil, aby mlynáři z panství místo vypravování špížovacích koní a zákupní rychtáři místo koní zbrojných do války odváděli plat. Janu Čejkovi byla Bystřice pro účast v povstání konfiskována, odhadnuta na 31 815 zl. mor. a přenechána Jiřímu hr. z Hodíc."

Z naší rodné Jemnice je to do Bystřice 10km vzdušnou čarou... Náhoda? wink

Jan Čejka z Olbramovic

 
 

 

 

František Čejka
Monday, January 4, 2016 10:33 PM

Pravděpodobné místo posledního odpočinku našeho dědečka, Františka Čejky, který zemřel 30.3.1944, je na starém, respektive novém líšeňském hřbitově. V roce 1944 existoval v Líšni pouze tzv. starý hřbitov, na ulici Trnkové (Hřbitovní), v místech dnešního parku. Dědečka pochoval František Křehlík, farář v Líšni, zřejmě právě na starém líšeňském hřbitově, kde se pohřbívalo až do roku 1962, jiná varianta je velmi nepravděpodobná. Další informace se bohužel nedochovaly v žádném z archívů církve, Líšně ani města Brna (mezi léty 1943-1978 je v archivech záhadná mezera). Po roce 1958, kdy byl otevřen nový líšeňský hřbitov, byly hroby ze starého hřbitova přesunuty na náklady pozůstalých na hřbitov nový, ostatní hroby byly přesunuty na náklady obce do společného hrobu tamtéž. Jak dopadl hrob dědečka tedy není zcela jasné, jisté ale je, že od roku 1978 neexistuje na území Brna a v okolních obcích žádný hrob, ani zrušený, se jménem František Čejka. Troufám si tedy tvrdit, s pravděpodobností blížící se jistotě, že byl dědeček, po zrušení starého hřbitova, přesunut do společného hrobu na novém líšeňském hřbitově. Více o líšeňských hřbitovech na portálu V Líšni a na stránkách Encyklopedie města Brna.

Hatláci v Jemnici k roku 1663
Monday, January 4, 2016 9:33 PM

Dle posledního zjištění z moravských urbářů, se rod Hatláku vyskytoval v Jemnici již v roce 1663! Více vic. opisy moravských urbářů - Mitrov, Moravec, Inv.č. 329, čas.rozsah 1663, karton 7 - Jíra Hatlák má 1 a půl čtvrti (cca 2125m2 tj. 0,2125ha).

Brněnská nejstarší zákoutí
Wednesday, April 29, 2015 3:27 PM

Měšťanský dům čp. 298 (Zelený trh 7) s torzem raně středověkého domu a pozdně románským oknem na bočním průčelí.
Měšťanský dům čp. 449 (Minoritská 2) s dvoutraktovým domem z konce 13. století s dochovaným přízemím s klenbami.
Neuheimův dům (Radnická 2) obsahuje torzo gotického domu s žebrově klenutou síní z doby kolem roku 1350, do nynější podoby přestavěn v roce 1706.
Burgerův dům (Radnická 10), dům s renesančním jádrem a pozdějšími úpravami; při rekonstrukci byly objeveny v prvním patře barokní záklopové stropy.
Biskupská rezidence (Biskupský dvůr) připomínaná od roku 1306 jako sídlo probošta brněnské kapituly.
Dům pánů z Kunštátu (Dominikánská 9), dům se středověkým jádrem s arkádovým nádvořím.
Berglův palác (Moravské náměstí 15) v jádru raně gotický dům z první poloviny 13. století s dochovaným přízemím a věží.
Stará radnice, různorodý soubor staveb, nejstarší pocházejí ze 14. století; nejcennější součástí je pozdně gotický věžní portál Antonína Pilgrama z let 15101511 a gotická vrata ze stejné doby.
Brno v roce 1690, v popředí Brněnská brána, vpravo Petrov, zcela vlevo kostel sv. Jakuba, autor Folpert van Allen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování
Thursday, April 16, 2015 12:20 PM

Veliké poděkování patří všem uživatelům genealogického fóra http://genealogie.taby.cz za to, že byli ochotni mi pomoci s "luštěním" pro mě nerozluštitelného a napovídali mi, kterými cestami pátrat.
Všem upřímě děkuji!yesheart

Původ příjmí Hatlák
Monday, April 13, 2015 2:10 PM

Pátráním v lánových rejstřících a díky ochotným pracovníkům MZA (Mgr. Štaud, Vít Křesadlo), jsem se dopátral přibližné doby, kdy náš rod začal "nosit" příjmí Hatlák.

V lánovém rejstříku z roku 1671, konkrétně pak Lánový rejstřík Moravec, Mitrov, D1, sign. 248, strana 13, je zmíněno, že "hatlokowský" grunt v Jemnici, byl v roce 1657 (kdy se dělala první lánová vizitace) i v roce 1671 (kdy se při druhé lánové vizitaci sepsal tento rejstřík) neobydlený a jeho 6 měřic pole (= zhruba 1,1 hektaru) třetí kategorie (tj. nejhorší kvality) tudíž bylo neobdělaných.

Cituji Mgr. Štauda: "Staré poustky (Alte Oedung) se týkají zpustlých gruntů před rokem 1657. Prošel jsem inventář a jinou literaturu a jednoznačnou odpověď jsem bohužel nenalezl, ovšem domnívám se, že Hatlák odešel, umřel nebo byl zabit před rokem 1657 a od té doby byl grunt opuštěn (svědčí o tom též výnos, který je ve třetí - nejhorší bonitní třídě)."

Do tohoto gruntu se s největší pravděpodobností nastěhoval po roce 1671 náš předek a příjmí Hatlák bylo na světě.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Stratil
Wednesday, January 14, 2015 11:23 AM

Dnes mi v poště přistál dopis z VHÚ Praha s upřesněním úmrtí Josefa Stratila z Lipníku. Více viz. jeho karta osoby.

 
 
 
 
 
 
Thursday, November 27, 2014 8:01 PM

„Blah Ten, kdo předků svých rád vzpomíná, se září v oku vypráví o jejich činech a na konci této řady zří sama sebe připojen.“

 
 
 
 
 
 
Hatlák neb Čejka
Saturday, October 11, 2014 11:02 PM

Cirka v půlce 18tého století, se naši předkové přestěhovali do Dolní Libochové, v té době byli známí také pod příjmím (dnešní příjmení) Hatlák a Hatlák neb Čejka, z kterého později zůstalo již jen Čejka.

 
 
Migrace dat
Wednesday, October 8, 2014 8:36 AM

Přesunul jsem veškerá doposud získaná data ze serveru http://cejky.myheritage.cz na hosting http://rodokmen.cejky.cz a zároveň přešel na výborný genealogický free opensource software WebTrees.

 
 
 
 
 
 
Rod Čejků a Spáčilů
Wednesday, October 8, 2014 8:35 AM

Bádání započato léta Páně 30.9.2007
Dobrovolně i nedobrovolně spolupracují všechny dotčené rodiny ;-)
Autor rodokmenu Petr Čejka

V případě zájmu o rozšířený přístup k našemu rodokmenu, mě neváhejte kontaktovat. Viz. patička stránky.

 
 
 
 
 
 
 
 
Who is online
No signed-in and no anonymous users